Co je bioinformatika?

Bioinformatika je skloubením molekulární a buněčné biologie, biochemie, statistiky a počítačové vědy. Zabývá se nejen vývojem nástrojů pro přístup, používání a správu biologických databází, ale především analýzou, interpretací a vyhledáváním vztahů v molekulárně-biologických datech.
Zkrátka, biologie v počítači.

Koncepce oboru

Při zajišťování oboru se spojily dvě kvalitní pražské univerzity VŠCHT a ČVUT se dvěma ústavy Akademie věd. Zatímco VŠCHT poskytuje vzdělání z oblasti přírodních věd, Fakulta informačních technologií ČVUT zajišťuje výuku informatiky orientované směrem jak praktickým, tak teoretickým. Na zainteresovaných ústavech Akademie věd pak působí dvě největší pražské bioinformatické skupiny, jejichž výzkumné zájmy a odborné znalosti pokrývají celou šíři bioinformatiky.

Co se naučíš?

Studijní obor Bioinformatika si klade za cíl vychovat všestranné odborníky na analýzu, zpracování a interpretaci dat získaných v biologii, biochemii, biomedicíně a dalších souvisejících oblastech. Absolvent studia získá hluboké vzdělání v přírodních vědách (chemie, molekulární biologie, matematika a statistika). Informatika pro něj pak představuje užitečný nástroj, který mu bude pomáhat naplňovat hlavní cíl jeho práce, jímž je hledání zákonitostí a vztahů v živých systémech.

...a co potom?

Studenti oboru Bioinformatika získají kvalitní vzdělání z chemických a molekulárně-biologických oborů, budou mít znalosti z informatiky, především z algoritmizace a programování, operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí. Absolventi oboru Bioinformatika naleznou uplatnění v ústavech zaměřených na biologický, chemický a biotechnologický výzkum, v zemědělství či v chemických, potravinářských, farmaceutických nebo biotechnologických firmách a ve zdravotnických zařízeních.