« zpět

Informace pro zájemce z jiných škol

Následující informace se týkají zájemců, kteří by rádi nastoupili na Mgr. obor Bioinformatika, ale neabsolvovali předchozí Bc. obor Bioinformatika na VŠCHT např. proto, že přichází z jiných škol.

V takovém případě je potřeba absolvovat přijímací řízení, o kterém najdete více informací na webu studuj.vscht.cz v sekci "Přijímací odborná zkouška". Přijímací řízení na obor Bioinformatika sestává ze tří okruhů: Biochemie a molekulární biologie, Programovací techniky a Analýza dat. Bližší specifikace těchto okruhů najdete zde. Cílem přijímacího řízení je zajistit, aby znalosti všech studentů, kteří budou v průběhu Mgr. studia navštěvovat specializační bioinformatické přednášky, byly na stejné úrovni. Ve vašem Mgr. studiu tak mohou v zásadě nastat dvě alternativy.

  1. Mgr. studium trvající 2 roky. Máte potřebné znalosti jak z přírodních věd, tak z informačních technologií (především jste schopni programovat) a z analýzy dat (statistika a metody vytěžování znalostí z dat). Pak nastoupíte na řádné Mgr. studium, které trvá dva roky. V případě, že máte nedostatky z nějaké malé oblasti (např. vytěžování znalostí z dat), je stále možné studovat dva roky. Bude vám však sestaven individuální studijní plán (ISP), v rámci něhož si na jedné/dvou přednáškách potřebné znalosti doplníte.

  2. Mgr. studium trvající 3 roky. Pokud vám chybí znalosti v celé šíři jednoho kompletního okruhu (typicky "Programovací techniky", tj. s počítačem umíte pracovat pouze na uživatelské úrovni), bude vám sestaven ISP v délce tří let. První ročník bude "rozložen" do dvou let, kdy během prvního roku budete navštěvovat především informatické přednášky, v nichž se naučíte základům operačních systémů, počítačových sítí, programování, databází a vytěžování znalostí z dat. Tato část se typicky sestává z následujících přednášek, z nichž většina je zajišťována pedagogy VŠCHT: Operační systémy a sítě (VŠCHT), Programování I (VŠCHT), Programování II, (VŠCHT), Internetové publikování (VŠCHT), Databázové systémy (FIT ČVUT) a Vytěžování znalostí z dat (FIT ČVUT).

Na obě varianty jsme připraveni a v obou případech vám vyjdeme maximálně vstříc. Je však důležité, abychom se o Vás, vašich představách a tužbách zavčasu dozvěděli. Rádi se s každým z Vás spojíme či sejdeme, věřte, při osobním jednání se objasní nejvíce otázek a rychle se vyřeší i ty nejkomplikovanější problémy.

Neváhejte proto kontaktovat garanta oboru Doc. Daniela Svozila (svozild@vscht.cz).