Výuka probíhá v češtině. Studenti se stávají studenty na VŠCHT Praha.

Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Elektronická přihláška ke studiu bude k dispozici od 10. 1. 2019.
Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!


Magisterské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Informace pro zájemce z jiných škol

Elektronická přihláška ke studiu bude k dispozici od 1. 3. 2019.
Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!