Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Elektronická přihláška ke studiu

Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!


Magisterské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020

Informace pro zájemce z jiných škol

Elektronická přihláška ke studiu

Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!


Doktorské studium