Výuka probíhá v češtině. Studenti se stávají studenty na VŠCHT Praha.

Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Elektronická přihláška ke studiu

Přihláška je platná až po doručení její tištěné verze! Termín pro doručení je 29. 3. 2018.
Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!


Magisterské studium

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Informace pro zájemce z jiných škol

Elektronická přihláška ke studiu

Přihláška je platná až po doručení její tištěné verze! Termín pro doručení je 11. 4. 2018.
Počet studentů přijímaných na obor Bioinformatika není omezen. Informaci o kapacitě oboru ignorujte!